Dziś mamy 19 sierpnia 2022, piątek, imieniny obchodzą:

27 maja 2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło nad Notecią ul. Nowa 41A, 89-100 Nakło nad Notecią ogłasza# USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. JANA KASPROWICZA 24 W SZUBINIE

1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2032 o pow. 563 m², zabudowanej budynkiem administracyjnym oraz budynkiem garażowym, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1U/00008747/9, nieruchomość położona jest województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w miejscowości Szubin, przy ul. Jana Kasprowicza 24.

Działka gruntu nr 2032 jest w kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem administracyjnym oraz budynkiem garażowym. Budynek administracyjny po byłym Posterunku Energetycznym to budynek dwukondygnacyjny, murowany w zabudowie wolnostojącej, posadowiony frontem do ulicy. Budynek garażowy posiada jedną kondygnację nadziemną, podzieloną na cztery pomieszczenia garażowe, w jednym z pomieszczeń znajduje się kanał rewizyjny. Teren ogrodzony jest płotem stalowym na podmurówce betonowej, z bramą wjazdową przesuwaną. Wzdłuż domu jest wjazd utwardzony kostką brukową, prowadzący do budynku garażowego. Tren przed budynkiem po byłym Posterunku Energetycznym obsadzony jest drzewami i krzewami ozdobnymi.

2. Cena wywoławcza nieruchomości opisanych w pkt. 1 wynosi 287 000,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Nieruchomości opisane w pkt. 1 będące przedmiotem ogłoszenia można obejrzeć w dniu 11.06.2021 r w godzinach 10:00-13:00.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz ul. Warmińskiego 8, w budynku D sala nr 201 w dniu 24.06.2021 r. o godzinie 10:00.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

a. wpłacą wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 00/100 w terminie do 18.06.2021 r. na rachunek wadialny ENEA Operator w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000 1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 24.06.2021 r. na zbycie nieruchomości, położonej przy ul. Jana Kasprowicza 24 w Szubinie. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na powyższy rachunek,

b. przedstawią w dniu przetargu przed Komisją podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń. Szczegółowe Warunki Przetargu i Wzór Oświadczenia udostępnione są do pobrania na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/ogloszenia

6. Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Wywołując licytację Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia, które wyniesie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Komisja Przetargowa do 30 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się w celu zawarcia Umowy. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, o którym mowa w pkt. 8a Szczegółowych Warunków.

9. Osobą wyznaczoną do kontaktu w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. i jednocześnie odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu jest:

Mirosława Gill, tel. 52 313 20 40, e-mail: miroslawa.gill@operator.enea.pl,

Piotr Łoś, tel. 52 313 20 12, e-mail: piotr.los@operator.enea.pl.

 

Materiał Partnera - Artykuł Sponsorowany

 

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Odśwież pokój na nowy rok szkolny! Szybka metamorfoza

Zbliżający się nowy rok szkolny to zwykle emocjonujący czas dla dzieci i rodziców.# Ekscytacja dziecka na myśl o powrocie do szkoły, miesza się z żalem za kończącymi się wakacjami. Pojawia się tęsknota za szkolnymi kolegami, a wrodzona, dziecięca ciekawość, przekłada się na motywację do nauki i zabawy. Dla rodziców z kolei to moment, w którym chcą jak najlepiej przygotować dziecko do tego, by czerpało z chodzenia do szkoły maksimum satysfakcji. Istotne są tutaj nie tylko kupno zeszytów czy książek, ale również zaaranżowanie wnętrza pokoju dziecięcego tak, by zachęcało do efektywnej nauki, jak i pozwalało na odpoczynek.

(czytaj więcej)
0

Nowa publikacja o Kcyni . O argentyńskim Rozpętku i nie tylko

– Uwielbiam ten moment, gdy po wielu miesiącach pracy nad projektem# uzyskuje on swój ostateczny kształt i jest to suma wysiłków wielu osób. Kształt piękniejszy niż wszystko, co o nim myślałam wcześniej – tak o wydaniu książki pt. „Ciekawostki o Kcyni i okolicy. Ku nauce i rozrywce czytających skrzętnie zebrane” pisze Justyna Makarewicz, autorka publikacji.

(czytaj więcej)
0

Prawie 48,5 mln zł. Tyle mieszkańcy regionu przekazali dla organizacji

W 2022 roku mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego #po raz kolejny pokazali, że chętnie wspierają bliskie im cele przekazując w swoich rozliczeniach PIT prawie 48,5 mln zł dla organizacji pożytku publicznego. To rekordowa kwota wyższa o ponad 6 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kwoty te rosną z roku na rok.

(czytaj więcej)
0

Czy pompy ciepła się psują? Na te rzeczy warto zwrócić uwagę podczas instalacji

W związku z wysokimi cenami gazu i węgla, a także rosnącą świadomością# ekologiczną konsumentów, coraz więcej Polaków decyduje się na zainstalowanie pomp ciepła. Pomagają w tym dofinansowania, które mogą pokryć nawet 90 proc. kosztów montażu i sprzętu. Za instalację należy zapłacić od 40 do 60 tysięcy złotych – cena zależy m.in. od mocy urządzenia. Pompy ciepła uznawane są za dobre i niezawodne rozwiązanie. Jak często ulegają awarii? I na co zwrócić uwagę podczas instalacji?

(czytaj więcej)