Dziś mamy 24 września 2021, piątek, imieniny obchodzą:

27 maja 2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło nad Notecią ul. Nowa 41A, 89-100 Nakło nad Notecią ogłasza# USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PRZY UL. JANA KASPROWICZA 24 W SZUBINIE

1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 2032 o pow. 563 m², zabudowanej budynkiem administracyjnym oraz budynkiem garażowym, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BY1U/00008747/9, nieruchomość położona jest województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w miejscowości Szubin, przy ul. Jana Kasprowicza 24.

Działka gruntu nr 2032 jest w kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem administracyjnym oraz budynkiem garażowym. Budynek administracyjny po byłym Posterunku Energetycznym to budynek dwukondygnacyjny, murowany w zabudowie wolnostojącej, posadowiony frontem do ulicy. Budynek garażowy posiada jedną kondygnację nadziemną, podzieloną na cztery pomieszczenia garażowe, w jednym z pomieszczeń znajduje się kanał rewizyjny. Teren ogrodzony jest płotem stalowym na podmurówce betonowej, z bramą wjazdową przesuwaną. Wzdłuż domu jest wjazd utwardzony kostką brukową, prowadzący do budynku garażowego. Tren przed budynkiem po byłym Posterunku Energetycznym obsadzony jest drzewami i krzewami ozdobnymi.

2. Cena wywoławcza nieruchomości opisanych w pkt. 1 wynosi 287 000,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Nieruchomości opisane w pkt. 1 będące przedmiotem ogłoszenia można obejrzeć w dniu 11.06.2021 r w godzinach 10:00-13:00.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz ul. Warmińskiego 8, w budynku D sala nr 201 w dniu 24.06.2021 r. o godzinie 10:00.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:

a. wpłacą wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 00/100 w terminie do 18.06.2021 r. na rachunek wadialny ENEA Operator w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000 1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 24.06.2021 r. na zbycie nieruchomości, położonej przy ul. Jana Kasprowicza 24 w Szubinie. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na powyższy rachunek,

b. przedstawią w dniu przetargu przed Komisją podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń. Szczegółowe Warunki Przetargu i Wzór Oświadczenia udostępnione są do pobrania na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/ogloszenia

6. Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Wywołując licytację Przewodniczący Komisji Przetargowej poda do wiadomości przedmiot przetargu, jego cenę wywoławczą oraz wysokość postąpienia, które wyniesie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia nieruchomości. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Komisja Przetargowa do 30 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się w celu zawarcia Umowy. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, o którym mowa w pkt. 8a Szczegółowych Warunków.

9. Osobą wyznaczoną do kontaktu w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. i jednocześnie odpowiedzialną za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu jest:

Mirosława Gill, tel. 52 313 20 40, e-mail: miroslawa.gill@operator.enea.pl,

Piotr Łoś, tel. 52 313 20 12, e-mail: piotr.los@operator.enea.pl.

 

Materiał Partnera - Artykuł Sponsorowany

 

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Dzień Bez Samochodu. Zostaw auto w garażu i nadrób zaległości!

Zdarza Ci się narzekać, że masz za mało czasu na czytanie, oglądanie filmów, albo# załatwianie spraw urzędowych? Jeśli dodatkowo jesteś kierowcą – mamy dla Ciebie dobrą radę. Dziś, w Dzień Bez Samochodu, zostaw auto w garażu i nadrób zaległości!

(czytaj więcej)
0

Młodzi chętnie kontynuują tradycję przygotowywania przetworów na zimę

Polacy kochają przetwory – po raz kolejny pokazało cykliczne# badanie Barometr Providenta. Za specjałami ze słoika nie przepada zaledwie 3 proc. respondentów. Choć ulubionym przysmakiem Polaków w każdym wieku są kiszone ogórki, można zauważyć, że im młodsi badani, tym większa słabość do słodkich, owocowych smaków.

(czytaj więcej)
0

Apetyt na kawę służy zdrowej starości. Dobroczynne związki zaklęte w filiżance

Co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej ma 65 lat i więcej#. Oznacza to, że niemal 100 milinów ludzi na naszym kontynencie mierzy się z wyzwaniami późnego wieku. Wśród nich znajduje się wiele rodzajów zaburzeń zdolności poznawczych, w tym choroba Alzheimera. Schorzenie to dotyka już 5 proc. osób w tym wieku. Przewiduje się, że populacja osób starszych będzie rosła, co prawdopodobnie będzie równoznaczne ze wzrostem liczby osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Nie dziwi więc zwiększony wysiłek naukowców w celu poszukiwania czynników mogących przedłużać sprawność umysłową. Jedynym z nich, szczególnie przykuwającym uwagę badaczy, jest kawa.

(czytaj więcej)
0

Rozmowa szer. Agatą Wasiluk. W weekend zdobyła V-ce Mistrzostwo Polski

Żołnierz 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony# Terytorialnej szer. Agata Wasiluk ma 24 lata. Pochodzi z Bydgoszczy, na co dzień służy w 82 batalionie lekkiej piechoty w Inowrocławiu, który podlega pod brygadę. Ma 177 cm wzrost i 64 kg wagi. Ukończyła studia pierwszego stopnia z wychowania fizycznego.

(czytaj więcej)